10102 Kotobukiya - 1/72 AC-003 VI-04 Armored Core Mirage C05-Selena  [KOT-10102]

Kotobukiya 10102 - 1/72 AC-003 VI-04 Armored Core Mirage C05-Selena

Price:

£26.62

Brand:
Kotobukiya
Model:
KOT-10102
Condition:
Brand New
Write a review
Kotobukiya has released AC-003 VI-04 Armored Core Mirage C05-Selena in 1/72 scale assembly kit under Robots category
10102 Kotobukiya - 1/72 AC-003 VI-04 Armored Core Mirage C05-Selena

Copyright © 2008-2022 rcjaz.co.uk All rights reserved