Kyosho 32172GTV - Toyota Sprinter Trueno GTV AE86 White MA-020VE AWD PRO+D EVO  [KY32172GTV]

Kyosho 32172GTV - Toyota Sprinter Trueno GTV AE86 White MA-020VE AWD PRO+D EVO
Write a review
Kyosho 32172GTV - Toyota Sprinter Trueno GTV AE86 White MA-020VE AWD PRO+D EVO
Kyosho 32172GTV - Toyota Sprinter Trueno GTV AE86 White MA-020VE AWD PRO+D EVO

Price:

£198.43

Brand:
Kyosho
Model:
KY32172GTV
Condition:
Brand New
Kyosho has released Toyota Sprinter Trueno GTV AE86 White AWD PRO+D EVO MINI-Z MA-020VE RTR (Ready-to-Run) under On-Road category

32172GTV Kyosho - Toyota Sprinter Trueno GTV AE86 White MA-020VE AWD PRO+D EVO

Copyright © 2008-2018 rcjaz.co.uk. All rights reserved