Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set  [25190]

Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set

Price:

£63.96

Brand:
Tamiya
Model:
25190
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set" title="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set"
alt="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set" title="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set"
alt="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set" title="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set"
Write a review
Tamiya has released Yukikaze Detail Up Set in 1/350 Scale Models assembly kit under Detail Parts Navy Military Series category
#25190 Tamiya - 1/350 Yukikaze Detail Up Set

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.uk. All rights reserved