Tamiya #31902 - 1/700 U.S. Navy DD445 Fletcher  [31902]

Tamiya #31902 - 1/700 U.S. Navy DD445 Fletcher

Price:

£7.49

Brand:
Tamiya
Model:
31902
Condition:
Brand New
Write a review
Tamiya has released U.S. Navy DD445 Fletcher in 1/700 Scale Models assembly kit under Destroyer Military Series category
#31902 Tamiya - 1/700 U.S. Navy DD445 Fletcher

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.uk. All rights reserved