Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set  [51495]

Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Write a review
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set
Tamiya #51495 - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set

Price:

£19.75

Brand:
Tamiya
Model:
51495
Condition:
Brand New
Tamiya has released Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set under 1/10 Off-road category
#51495 Tamiya - 1/10 RC Suzuki Jimny Wheelie SJ30 Body Set

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.uk. All rights reserved