Tamiya #51605 - 1/10 Citroen 2CV Charleston Body Set  [51605]

Tamiya #51605 - 1/10 Citroen 2CV Charleston Body Set

Price:

£21.49

Brand:
Tamiya
Model:
51605
Condition:
Brand New
Write a review
Tamiya has released Citroen 2CV Charleston Body Set in 1/10 scale under 1/10 On-Road category
#51605 Tamiya - 1/10 Citroen 2CV Charleston Body Set

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.uk. All rights reserved